006-CPT

CPT Carriage Paid To – granica sprzedającego.

Sprzedający:

  • opłata wywozowa,
  • koszty spedycyjne i ubezpieczeniowe,
  • koszt wynajmu kontenerów, zwiezienia i załadunku towaru.

Kupujący:

  • ponosi wszystkie koszty od granicy.