DDP - Encyklopedia branży TSL - E-logistyka.pl
Bezpłatny Newsletter
Logipedia

DDP

DDP -Delivered Duty Paid (...named place of destination) Dostarczone, cło opłacone (...oznaczone miejsce przeznaczenia) Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu W porównaniu do DDU, sprzedający jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów i r

DDP -Delivered Duty Paid (...named place of destination)
Dostarczone, cło opłacone (...oznaczone miejsce przeznaczenia)
Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu

W porównaniu do DDU, sprzedający jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów i rodzajów ryzyka związanych z towarem wraz z formalnościami celnymi, aż do momentu, gdy zostanie on dostarczony do miejsca przeznaczenia.

KOSZTY

Sprzedający ponosi:

    * koszty dostarczenia towaru oclonego do uzgodnionego punktu w oznaczonym miejscu przeznaczenia, w uzgodnionym terminie lub okresie i postawienia go do dyspozycji kupującego;
    * koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jego ekwiwalentem;
    * koszty uzyskania licencji eksportowej i importowej lub innych upoważnień, oraz dokonania formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie;
    * koszty cła, podatków i innych opłat związanych z eksportem, tranzytem i importem;
    * koszty zawarcie umowy przewozu;
    * koszty zawiadomienia kupującego o wysyłce towarów jak również innego zawiadomienia wymaganego w celu umożliwienia kupującemu podjęcia kroków, które są normalnie niezbędne do przejęcia towaru;
    * koszty dostarczenia zlecenia wydania towaru i/lub zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego;
    * koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru do dyspozycji kupującego w uzgodnionym punkcie w oznaczonym miejscu przeznaczenia i czasie;
    * koszty opakowania i jego znakowania wymagane do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo transportowany bez opakowania.

Kupujący ponosi:

    * koszty zakupu towaru;
    * koszty zawiadomienia sprzedającego o terminie i miejscu przejęcia towaru; koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu;
    * koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zleceniem wydania lub zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i / lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie towaru;
    * wszystkie pozostałe koszty i opłaty związane z towarem, od momentu postawienia towaru do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu przeznaczenia;
    * wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie przyjęciem towaru, mimo postawienia go do dyspozycji kupującego na uzgodnionych warunkach, lub nie zawiadomieniem sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia towaru (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar postawiony do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu przeznaczenia i w uzgodnionym terminie lub okresie. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru jeśli nie przyjął towaru, mimo postawienia towaru na uzgodnionych warunkach do jego dyspozycji lub nie zawiadomieniem sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy). p>

  • Dodał: Redakcja e-logistyka.pl, 2013-12-02 20:44:24
  • Ostatnia edycja: Redakcja e-logistyka.pl, 2015-10-19 14:20:02
  • Źródło: e-logistyka.pl
PRACA
kier. C+E Niemcy 2/1 okolice Padersborn
17.11.2017
Werker
Specjalista ds. obsługi klienta TSL
16.11.2017
DONE! Deliveries
Account Manager
15.11.2017
Integra Consulting Poland
Spedytor Krajowy
14.11.2017
Grupa Most Wanted!

Ta strona używa plików Cookies.
Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.