DAF - Encyklopedia branży TSL - E-logistyka.pl
Bezpłatny Newsletter
Logipedia

DAF

DAF -Delivered At Frontier (...named place) Dostarczone na Granicę (...oznaczone miejsce) Zastosowanie: we wszystkich rodzajach transportu (przede wszystkim w transporcie kolejowym i samochodowym)

DAF -Delivered At Frontier (...named place)
Dostarczone na Granicę (...oznaczone miejsce)
Zastosowanie: we wszystkich rodzajach transportu (przede wszystkim w transporcie kolejowym i samochodowym)

KOSZTY

Sprzedający ponosi:

    * koszty zawarcia umowy przewozu towaru do uzgodnionego miejsca na granicy;
    * koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;
    * koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień niezbędnych w celu postawienia towaru do dyspozycji kupującego, a także koszty formalności celnych w eksporcie i tranzycie ( o ile te ostatnie występują w przewozie towaru do uzgodnionego miejsca);
    * koszty zawiadomienia kupującego o wysyłce towaru do określonego miejsca na granicy, jak również koszty zawiadomień umożliwiających kupującemu podjęcie kroków, które są niezbędne do przejęcia towaru;
    * koszty cła, podatków i innych opłat występujących w eksporcie i tranzycie do oznaczonego miejsca dostawy na granicy;
    * wszystkie pozostałe koszty, jakie wiążą się z dostarczeniem towaru do oznaczonego miejsca na granicy oraz (jeśli to konieczne lub nakazuje zwyczaj) koszty rozładunku;
    * koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego (jeżeli jest to przyjęte);
    * koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do oznaczonego miejsca na granicy;
    * koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony bez opakowania.

Kupujący ponosi:

    * koszty zakupu towaru;
    * koszty zawiadomienia sprzedającego o wymaganym terminie i / lub miejscu przejęcia towaru;
    * koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w oznaczonym punkcie dostawy na granicy lub innym miejscu, niezbędnych przy imporcie towaru, a także, w razie konieczności, do jego dalszego przewozu;
    * koszty cła, podatków, i innych oficjalnych opłat występujących w imporcie; wszystkie pozostałe koszty i opłaty związane z towarem, powstałe w czasie transportu od uzgodnionego miejsca na granicy;
    * wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie zawiadomieniem sprzedającego o czasie wysyłki towaru i miejscu przejęcia towaru lub faktem nie przyjęcia dostawy, mimo postawienia towaru do dyspozycji kupującego (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy);
    * koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu;
    * koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i / lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar postawiony do dyspozycji kupującemu w oznaczonym miejscu dostawy na granicy i w uzgodnionym terminie, jeżeli nie przejął dostawy, gdy towar został mu postawiony do dyspozycji w oznaczonym miejscu dostawy na granicy w uzgodnionym terminie lub okresie lub gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).

  • Dodał: Redakcja e-logistyka.pl, 2013-12-02 20:44:24
  • Ostatnia edycja: Redakcja e-logistyka.pl, 2015-10-19 14:18:53
  • Źródło: e-logistyka.pl

Ta strona używa plików Cookies.
Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.