DAF - Encyklopedia branży TSL - E-logistyka.pl
Bezpłatny Newsletter
Logipedia

DAF

DAF -Delivered At Frontier (...named place) Dostarczone na Granicę (...oznaczone miejsce) Zastosowanie: we wszystkich rodzajach transportu (przede wszystkim w transporcie kolejowym i samochodowym)

DAF -Delivered At Frontier (...named place)
Dostarczone na Granicę (...oznaczone miejsce)
Zastosowanie: we wszystkich rodzajach transportu (przede wszystkim w transporcie kolejowym i samochodowym)

KOSZTY

Sprzedający ponosi:

    * koszty zawarcia umowy przewozu towaru do uzgodnionego miejsca na granicy;
    * koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;
    * koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień niezbędnych w celu postawienia towaru do dyspozycji kupującego, a także koszty formalności celnych w eksporcie i tranzycie ( o ile te ostatnie występują w przewozie towaru do uzgodnionego miejsca);
    * koszty zawiadomienia kupującego o wysyłce towaru do określonego miejsca na granicy, jak również koszty zawiadomień umożliwiających kupującemu podjęcie kroków, które są niezbędne do przejęcia towaru;
    * koszty cła, podatków i innych opłat występujących w eksporcie i tranzycie do oznaczonego miejsca dostawy na granicy;
    * wszystkie pozostałe koszty, jakie wiążą się z dostarczeniem towaru do oznaczonego miejsca na granicy oraz (jeśli to konieczne lub nakazuje zwyczaj) koszty rozładunku;
    * koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego (jeżeli jest to przyjęte);
    * koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do oznaczonego miejsca na granicy;
    * koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony bez opakowania.

Kupujący ponosi:

    * koszty zakupu towaru;
    * koszty zawiadomienia sprzedającego o wymaganym terminie i / lub miejscu przejęcia towaru;
    * koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w oznaczonym punkcie dostawy na granicy lub innym miejscu, niezbędnych przy imporcie towaru, a także, w razie konieczności, do jego dalszego przewozu;
    * koszty cła, podatków, i innych oficjalnych opłat występujących w imporcie; wszystkie pozostałe koszty i opłaty związane z towarem, powstałe w czasie transportu od uzgodnionego miejsca na granicy;
    * wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie zawiadomieniem sprzedającego o czasie wysyłki towaru i miejscu przejęcia towaru lub faktem nie przyjęcia dostawy, mimo postawienia towaru do dyspozycji kupującego (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy);
    * koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu;
    * koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i / lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar postawiony do dyspozycji kupującemu w oznaczonym miejscu dostawy na granicy i w uzgodnionym terminie, jeżeli nie przejął dostawy, gdy towar został mu postawiony do dyspozycji w oznaczonym miejscu dostawy na granicy w uzgodnionym terminie lub okresie lub gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).

  • Dodał: Redakcja e-logistyka.pl, 2013-12-02 20:44:24
  • Ostatnia edycja: Redakcja e-logistyka.pl, 2015-10-19 14:18:53
  • Źródło: e-logistyka.pl
PRACA
kier. C+E Niemcy 2/1 okolice Padersborn
17.11.2017
Werker
Specjalista ds. obsługi klienta TSL
16.11.2017
DONE! Deliveries
Account Manager
15.11.2017
Integra Consulting Poland
Spedytor Krajowy
14.11.2017
Grupa Most Wanted!

Ta strona używa plików Cookies.
Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.