CIP - Encyklopedia branży TSL - E-logistyka.pl
Bezpłatny Newsletter
Logipedia

CIP

CIP -Carriage and Insurance Paid To (....named place of destination) Przewoźne i Ubezpieczenie Zapłacone Do (....oznaczone miejsce przeznaczenia) Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu z kombinowanym włącznie W porównaniu do formuły CPT zakres ob

CIP -Carriage and Insurance Paid To (....named place of destination)
Przewoźne i Ubezpieczenie Zapłacone Do (....oznaczone miejsce przeznaczenia)
Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu z kombinowanym włącznie

W porównaniu do formuły CPT zakres obowiązków sprzedającego jest rozszerzony o obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia i pokrycia jego kosztów.

KOSZTY

Sprzedający ponosi:

    * koszty dostarczenia powierzenia towaru przewoźnikowi(jeżeli występuje kilku przewoźników, pierwszemu przewoźnikowi) , w dniu lub okresie , w celu przewozu towaru do określonego miejsca przeznaczenia;
    * koszty sporządzenie i wysłanie faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;
    * koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, koszty podatku, cła i innych oficjalnych opłat związanych z eksportem,koszty eksportowych formalności celnych
    * koszty zawarcia umowy przewozu, przewozu towaru do miejsca przeznaczenia i ubezpieczenia według zasady minimalnego zakresu pokrycia ryzyka (o ile umowa zawarta między stronami nie przewiduje innego zakresu pokrycia ryzyka). Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na sumę równą cenie uzgodnionej w kontrakcie +10%.
    * koszty wyładunku w miejscu przeznaczenia, o ile nie zostały one zawarte w kosztach frachtu lub zostały przyjęte przez sprzedającego przy zawarciu umowy przewóz;
    * koszty zawiadomienia kupującego o dostarczeniu i powierzeniu towaru przewoźnikowi , jak również koszty zawiadomień umożliwiających kupującemu podjęcie kroków, które są niezbędne do przejęcia towaru;
    * koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu transportowego, lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego(jeżeli jest to przyjęte);
    * koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru przewoźnikowi;
    * koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony bez opakowania.

Kupujący ponosi:

    * koszty zakupu towaru,
    * koszty zawiadomienia sprzedającego o wymaganym terminie wysyłki towaru i miejscu przeznaczenia;
    * koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w tranzycie i imporcie;
    * wszystkie koszty związane z towarem od chwili dostarczenia go na statek, które nie są zawarte we frachcie;
    * wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie zawiadomieniem sprzedającego (jeśli to było wymagane) o czasie wysyłki towaru i/lub miejscu przeznaczenia od uzgodnionej daty lub daty upływu uzgodnionego okresu wysyłki (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy);
    * koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu;
    * koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar został dostarczony i powierzony przewoźnikowi (jeżeli występuje kilku przewoźników, to pierwszemu przewoźnikowi) w wyznaczonym terminie lub okresie. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie wysyłki towaru i miejscu przeznaczenia, od uzgodnionej daty lub upływu uzgodnionego okresu wysyłki (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn. lub w inny sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy).

UWAGA!
Szczególną uwagę należy zwrócić na formuły z grupy C - mimo ponoszenia przez sprzedającego kosztów frachtu lub przewoźnego i ewentualnie ubezpieczenia na głównym odcinku drogi od sprzedającego do miejsca przeznaczenia, to ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru a także dodatkowe koszty powstałe po załadowaniu towaru lub przekazaniu go przewoźnikowi obciążają kupującego. Przy formułach CIF i CIP sprzedający również ubezpiecza towar na rzecz kupującego. W interesie kupującego jest określenie zakresu ryzyk od których towar ma być ubezpieczony. Jeśli tego nie określi, to sprzedający ma obowiązek ubezpieczyć towar w zakresie minimalnego pokrycia ryzyk zgodnie z Instytutową Klauzulą Ubezpieczeniową C. Kupujący również powinien wskazać znaną sobie firmę ubezpieczeniową. W przypadku uszkodzenia lub utraty towaru kupujący często jest zmuszony załatwiać reklamacje , na podstawie dostarczonej przez sprzedającego polisy, w nieznanej i często egzotycznej firmie ubezpieczeniowej.

  • Dodał: Redakcja e-logistyka.pl, 2013-12-02 20:44:24
  • Ostatnia edycja: Redakcja e-logistyka.pl, 2015-10-19 14:04:39
  • Źródło: e-logistyka.pl
PRACA
kier. C+E Niemcy 2/1 okolice Padersborn
17.11.2017
Werker
Specjalista ds. obsługi klienta TSL
16.11.2017
DONE! Deliveries
Account Manager
15.11.2017
Integra Consulting Poland
Spedytor Krajowy
14.11.2017
Grupa Most Wanted!

Ta strona używa plików Cookies.
Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.