EXW - E-logistyka.pl
Bezpłatny Newsletter
Incoterms

EXW

EXW -Ex Works (...named place)
Z zakładu (...oznaczone miejsce)
Zastosowanie : wszystkie rodzaje transportu

Sprzedający jest zobowiązany do postawienia towaru kupującemu do dyspozycji w punkcie wydania (magazyn,zakład itp.), bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku.

KOSZTY

Sprzedający ponosi:

  • koszty postawienia towaru (tj. dostarczenia i wyodrębnienia) w uzgodnionym miejscu i czasie swojej siedzibie (magazynie) do dyspozycji kupującego;
  • koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;
  • koszty zawiadomienia kupującego, gdzie i kiedy towar zostanie postawiony do jego dyspozycji;
  • koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, jeśli są one niezbędne do postawienia towaru do dyspozycji kupującego;
  • koszty opakowania i jego znakowania wymaganego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo transportowany bez opakowania.

Kupujący ponosi:

  • koszty zakupu towaru (cena kupna);
  • wszelkie koszty związane z towarem od momentu postawienia go do dyspozycji przez sprzedającego w oznaczonym miejscu i czasie, w tym koszty załatwienia licencji i formalności celnych w kraju eksportu i importu oraz tranzytu.

Niniejsza formuła nie nakłada na żadną ze stron obowiązku zawarcia umowy przewozu, ubezpieczenia i obowiązku załadunku towaru, ale z jej istoty wynika, że są one w gestii kupującego. W INCOTERMS 1980 formuła przewidywała, że załadunek towaru na środek transportu jest obowiązkiem sprzedającego i została zmieniona już w INCOTERMS 1990.

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie postawienia go przez sprzedającego do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu i czasie pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn. wyraźnie oddzielony lub w inny sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy.

UWAGA!
W formułach EXW oraz FCA importer posiada gestię transportową na całej trasie dostawy. Różnica polega na tym, że w EXW sprzedający nie ma obowiązku załadowania towaru ani dokonania odprawy celnej w eksporcie. W formule FCA obowiązek dokonania odprawy celnej w eksporcie ciąży na sprzedającym a obowiązek załadunku w zależności od rodzaju transportu. Dlatego też zaleca się stosowanie formuły FCA w miejsce EXW.

 • Dodał: Redakcja e-logistyka.pl, 2013-11-27 10:06:43
 • Ostatnia edycja: Redakcja e-logistyka.pl, 2013-11-28 21:49:58
Zapisz się do bezpłatnego newslettera!
KALENDARIUM
 • 18KWI
  III FORUM LOGISTYKI W E-COMMERCE
  W dniu 18 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbędzie się III Forum Logistyki w E-Commerce
 • 10PAŹ
  TOUR de MAGASINS, październik 2017
  W dniach 10-11-12 października 2017 roku na Śląsku odbędzie się masterclass „TOUR DE MAGASINS” organizowany przez MOVIDA
 • 1CZE
  ECR Forum
  W dniach 01-02.06.2017 w hotelu Sound Garden w Warszawie odbędzie się siódma edycja ECR Forum

Ta strona używa plików Cookies.
Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.